Co je tepelné čerpadlo?

info@tepelna-cerpadla.org

Co je tepelné čerpadlo a proč uvažovat o jeho pořízení?

Neustále rostoucí ceny energií čím dál tím více ovlivňují rodinné rozpočty. Vytápění nebo ohřev vody jsou pro domácnosti natolik zatěžující, že to již skutečně vede ke snižování životní úrovně obyvatel, kteří je sdílejí. Bojovat lze s touto situací různými způsoby. Tím prvním je samozřejmě šetření, tím druhým potom instalace takových zdrojů energie, které vám umožní být na externích cenách maximálně nezávislí. Takovým zdrojem může být i tepelné čerpadlo. Co tento pojem znamená? A proč se vyplatí si jej pořídit?

Tepelné čerpadlo a jeho fungování

Tepelné čerpadlo je zařízení určené k vytápění vnitřních prostor. Teplo, které k tomu používá, získává z venkovního prostoru, třeba i v případě, že je teplota venku nižší než v interiéru. Princip fungování tepelného čerpadla si tak lze představit jako obrácenou chladničku. Ta totiž odebírá teplo ze svého chladnějšího vnitřku a předává jej do teplejšího okolí, tj. do místnosti.

Stejně jako chladnička, i tepelné čerpadlo může fungovat tak jak funguje díky tomu, že využívá tzv. chladiva, tedy látky s určitými fyzikálními vlastnostmi, jež tento přenos tepla umožní. Kromě chladiv je k přenosu tepla potřeba ještě práce ve smyslu fyzikální veličiny, jinými slovy energie.

Z toho plyne, že obecně vzato není majitel tepelného čerpadla na dodávkách (a tedy i cenách) energií nezávislý. Je ale nutné zmínit, že energie, kterou je tepelnému čerpadlu potřeba dodat, je mnohonásobně méně než té, která je potřeba pro vytápění objektu nebo k ohřevu jeho vody. A právě proto je tepelné čerpadlo ekonomicky výhodným řešením.

Odkud teplo odebírat

Tepelných čerpadel existuje několik typů, ty se od sebe liší především prostředím, ze kterého zařízení odebírá teplo. Tím může být vzduch, voda anebo půda. A protože získané teplo je prostřednictvím chladiv předáváno v naprosté většině případů do vody, typy tepelných čerpadel se označují jako tepelná čerpadla vzduch-voda, voda-voda a země-voda. V některých specifických případech je možné narazit i na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, v tomto případě se ale jedná o řešení vhodné spíše pro některá konkrétní řešení vytápění průmyslových hal a dalších podobných objektů. Byť i tento typ v dnešní době proniká i do segmentu rodinných a bytových domů.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla a jejich široké možnosti

Tepelná čerpadla lze obecně používat pro vytápění všech typů objektů. Běžně se s touto technologií setkáváme u rodinných i bytových domů, u komerčních objektů, ale třeba i pro vytápění zahradních bazénů.

Tepelná čerpadla lze kombinovat i s dalšími technologiemi, typicky třeba se solárními panely. V takovém případě lze náklady na energii ještě více snížit, neboť se o napájení čerpadla postarají fotovoltaické panely a není třeba jí brát ze sítě. Celý systém se tím stává ještě ekonomičtějším.

Ať už jsou vaše požadavky a potřeby jakékoliv, je pravděpodobné, že je bude tepelné čerpadlo schopné naplnit. Jde jen o to vybrat správný typ čerpadla a postavit okolo něj celý systém.

———————————————————————————————

Tepelné čerpadlo PremiumX - venkovní jednotka

Osobní konzultace

ZDARMA

S osobní konzultací zdarma u vás doma,
garancí dotace a bezkonkurenčními zárukami. Přímo na místě zhodnotí technik vhodné řešení pro vaši nemovitost.

Přes 6 400 realizací po ČR

Neváhejte a nechte si vypracovat cenovou nabídku od jedničky na trhu. Tepelné čerpadlo vám zřídíme v nížinách i na horách.